Wetenschappelijke kritiek op het naturalistische wereldbeeld

 terug

Indien men kan aantonen, dat er  één of ander complex orgaan is, dat niet door een reeks van op elkaar volgende kleine veranderingen gevormd kan worden, zal mijn theorie absoluut ineenstorten.  (Charles Darwin)

Er bestaat geen mening, hoe absurd ook, die de mensen niet gemakkelijk tot de hunne maken, zodra het gelukt is, hen te overtuigen, dat die algemeen aanvaard is.  (Arthur Schopenhauer)

De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt atheïstisch, maar op de bodem van de beker wacht God.  (Werner Heisenberg)01-95   95 Stellingen tegen evolutie  (Samenvatting)01-16 Biologie
17-31 Geologie en paleontologie
32-40 Chemische evolutie
41-51 Radiometrie en geofysica
52-64 Kosmologie en oerknaltheorie
65-75 Filosofie
76-83 Informatietheorie
84-95 Mens en cultuurBiologie

01  Micro- en macro-evolutie
02  Stambomen en Stamstruiken
03  Niet reduceerbaar complexe systemen
04  Mutatie en informatie toename
05  Evolutiemechanismen
06  Biodiversiteit
07  Symbiose en slaafs gedrag
08  Drosophila melanogaster
09  Junk DNA
10  Pseudogenen
11  Homeotische genen
12  Rudimentaire organen
13  Biogenetisch principe
14  Berkenspanner (Peper-en-zoutvlinder)
15  DDT-resistente Insecten
16  Resistentie tegen antibiotica

Geologie en paleontologie

17  Hiaat in het fossielen verslag
18  Snelle verstening (Taphonomie)
19  Missing links
20  Cambrische explosie
21  Erosie der continenten
22  Rivierdelta's, zeekusten en riffen
23  Uitbarsting van Mount St. Helens
24  Moderne sedimentologie
25  Onaangetaste laaggrenzen
26  Polystrate fossielen
27  Levende fossielen
28  Miljoenen jaren oude gebruiksvoorwerpen
29  Miljoenen jaren oude microben
30  Nusplinger platenkalk
31  Snel opstijgende granietdiapieren

Chemische evolutie

32  Vivum ex vivo
33  Het Miller-experiment
34  DNA (Desoxyribonucleïnezuur)
35  Polymeerchemie
36  Chiraliteit
37  Het opvouwen van proteïnen
38  Adressering van proteïnen
39  Productie van  proteïnen
40  Controle mechanismen in de cel
Radiometrie en geofysica

41  Afwijkingen in de radiometrie
42  Accelerator Mass Spectrometer (AMS)
43  Uranium, helium en lood in Zirkoon
44  Radioactief verval tot lood
45  Radioactief verval bij plasmatemperaturen
46  Uranium en polonium stralingspatronen
47  Helium uit het binnenste der aarde
48  Magneetveld van de aarde
49  Zoutbergen en zoutgehalte van de zeeën
50  Nikkel in het zeewater
51  Aardolie, steenkool en versteend hout

Kosmologie en oerknaltheorie

52  Singulariteit en inflatie
53  Het ontstaan van sterrenstelsels
54  Ontstaan van sterren
55  Het ontstaan van planeten
56  Planeten- en maanoppervlakken
57  Stipt planetenstelsel
58  Afstand aarde – maan
59  Planetaire ringen
60  Kortperiodieke kometen
61  Restanten van supernova's
62  Metalliciteit van ver verwijderde objecten
63  Antropisch principe
64  Microgolven-achtergrondstraling

Filosofie

65  Paradigma der evolutie
66  Naturalistisch wereldbeeld
67  Dogma van de evolutietheorie
68  Evolutionaire psychologie
69  Toevallige processen
70  Causaal evolutieonderzoek
71  Homologe organen
72  Natuurlijke perfectie
73  Teleologie en planmatigheid
74  Zin des levens
75  Ondoelmatige schoonheid
Informatietheorie

76  Intelligente informatie
77  Alwetende Bron
78  Machtige Bron
79  Niet-materiële bron
80  Weerlegging van het materialisme
81  Weerlegging van de oerknaltheorie
82  Abiogenese en macro-evolutie
83  Oude en nieuwe Godsbewijzen
Mens en cultuur

84  Zondvloedverhalen
85  Ouderdom van de mensheid
86  Neanderthaler en Australopithecinen
87  Genoom van mens en chimpansees
88  Het rechtop lopen
89  Menselijk oog
90  Inverse retina
91  Degeneratie van de menselijke taal
92  Bijna-dood-ervaringen en menselijk bewustzijn
93  Menselijke creativiteit
94  Geweten en ethiek
95  Liefde, vreugde, verdriet en droefheid

 terug

Comment this Site!


Thijs Hessels wrote:
Hallo,
Ten eerste mijn complimenten met deze uitvoerige verzameling zinnige informatie. Ik heb al veel items gelezen en vind dit een fantastisch naslagwerk.
Ik las net item 03 van de 95 stellingen tegen evolutie over Niet reduceerbaar complexe systemen,

Ela wrote:
Haleloeja
Geen enkel punt hier doet me ook maar even afwijken...
nr 3 : aanwezigheid van 'Niet reduceerbaar complexe systemen' heeft NIETS te maken met weerlegging van evolutietheorie !!! Niemand heeft beweerd dat evolutie omkeerbaar is..

het voorbee