44  Radioactief verval tot lood

Menu  |  terug

Bij de radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt vaak het gehalte van uranium-238 en lood-206 gemeten. De halfwaardetijd, waarin het uranium-238 tot lood-206 vervalt, bedraagt 4,46 miljard jaar. Na 4,5 miljard jaar (de zogenaamde leeftijd van de aarde) zou dus minstens evenveel lood als uranium in het aardoppervlak aanwezig moeten zijn. In werkelijkheid vindt men echter meer lood dan uranium. Men kan ervan uitgaan, dat bij het ontstaan van het gesteente een onbekende hoeveelheid lood-206 direct is ontstaan. Daarbij komt, dat naast uranium-238 ook 52 andere elementen eveneens tot lood-206 vervallen. De halfwaardetijd van deze elementen varieert tussen enkele micro-seconden en 245.500 jaar. Daarom is het onmogelijk in te schatten, hoeveel van het tegenwoordig voorhanden zijnde lood-206 daadwerkelijk afkomstig is van uranium-238.Bij radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt van verschillende methoden gebruik gemaakt. Het principe is steeds hetzelfde: Een instabiel (radioactief) uitgangsmateriaal vervalt na verloop van een bepaalde tijd naar een een stabiel ander element. De hierna volgende lijst toont, hoeveel andere instabiele elementen eveneens tot hetzelfde stabiele element vervallen:

kalium - argon

  3

 andere elementen vervallen ook tot

argon

rubidium - strontium


4

      "             "                "          "     "

strontium

samarium - neodymium


13

      "             "                "          "     "

neodymium

lutetium - hafnium


10

      "             "                "          "     "

hafnium

renium - osmium


9

      "             "                "          "     "

osmium

thorium-232 - lood-208


26

      "             "                "          "     "

lood-208

uranium-235 - lood-207


45

      "             "                "          "     "

lood-207

uranium-238 - lood-206


52

      "             "                "          "     "

lood-206

 
Bij toepassing van de uranium-238 - lood-206 methode wordt in het algemeen uitsluitend rekening gehouden met het verval van uranium 238 (1).  Alle overige elementen, die eveneens tot lood-206 vervallen, worden genegeerd.


Het vervalschema van uranium-238 tot lood-206:

uranium-238

vervalt met een halfwaardetijd van

4,46 miljard

jaar

tot

thorium-234

     "         "    "              "             "

24,1

dagen

tot

protactinium-234

     "         "    "              "             "

46,69

uur

tot

uranium-234

     "         "    "              "             "

245500

jaar

tot

thorium-230

     "         "    "              "             "

75400

jaar

tot

radium-226

     "         "    "              "             "

1599

jaar

tot

radon-222

     "         "    "              "             "

3,82

dagen

tot

polonium-218

     "         "    "              "             "

3,04

minuten

tot

lood-214

     "         "    "              "             "

27

minuten

tot

bismut-214

     "         "    "              "             "

19,9

minuten

tot

polonium-210

     "         "    "              "             "

0,16

milliseconden

tot

lood-206 (is stabiel)

 

 

 

 


In het model van een jonge aarde kan de herkomst van het tegenwoordig aanwezige radioactieve lood herleid worden op het verval van elementen met een lage halfwaardetijd. In het model van een 4,5 miljard jaar oude aarde wordt het radioactieve lood uitsluitend aan het verval van elementen met een hoge halfwaardetijd toegeschreven. Beide visies zijn even speculatief.


De vervaltijd van isotopen met een lage halfwaardetijd kan op de volgende internetsite worden gevonden:

http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/sumframe.htm (Atoommassa intypen en dan op "Show drawing" klikken).


Stelling 45  |  Menu
terug


(1)  Charles W. Lucas JR, Radiohalos - Key Evidence for Origin/Age of the Earth, Proceedings of the Cosmology Conference 2003, Ohio State University, Columbus, Ohio.Comment this Site!


Akmal wrote:
Hello, if I may I would like to respond to you, Anony-Dot.I find your ctmemnos entertaining, in a purely fictional-erratic plane. Say, didn't you start posting your ctmemnos roughly around the time of the Governor General's Awards? Michael Ondotje, is it