Slotverklaring

terug

Deze 95 stellingen hebben wij naar beste weten en geweten samengesteld en daarbij een zo breed mogelijk bronmateriaal geraadpleegd. Nochtans is onze kennis zeer onvolledig en het zal duidelijk zijn, dat deze en de volgende versies van de 95 stellingen steeds nog fouten kunnen bevatten.

Daar wij er op uit zijn fouten te corrigeren, verzoeken wij u, om feedback te geven en conform de actuele stand van de wetenschap veranderingsvoorstellen toe te sturen.


De auteurs:

Dr. jur. Dieter Aebi, Dr. med. Markus Bourquin, Prof. a.D. Dr.-Ing. Werner Gitt, Dr. chem. Ruedi Hartmann,
Roland Schwab, Dipl.-Ing. Hansruedi Stutz, lic. theol. Marcel Wildi.Nawoord:


Evolutionisten en niet-evolutionisten staat precies hetzelfde natuurwetenschappelijke gegevensmateriaal ter beschikking. Het is niet een vraag over wetenschappelijke gegevens, maar een vraag die door het eigen wereldbeeld bewust of onbewust, beïnvloed door gegevenskeuze, -interpretatie en -extrapolatie, of iemand het model van de evolutie-, oersoep- en oerknaltheorie verkiest of afwijst.

Het geloof, dat chemische en natuurkundige wetmatigheden afdoende zijn, om de complexiteit en de rijkdom van het leven en de onmetelijke kosmos te doen ontstaan, wordt door de natuurwetenschappelijke gegevens niet ondersteund. Bij veel ontstaansvragen is het natuurwetenschappelijke antwoord simpelweg: wij weten het niet. Dat is eerlijker dan onbewezen hypothesen voortdurend als feiten af te schilderen.

De auteurs weten en onderkennen, dat juist in het natuurwetenschappelijk fundamenteel onderzoek vele onderzoekers met grote persoonlijke inzet proberen hun blikveld te verruimen. Hierbij worden niet slechts vragen beantwoord, maar er duiken ook steeds weer nieuwe, vaak onverwachte vragen op. De onopgeloste vragen nemen sneller toe dan de opgeloste vragen.

Helaas is het in het publieke evolutiedebat zo, dat er over onopgeloste detailvragen gediscussieerd wordt, maar de evolutie in de zin van de ontwikkeling-naar-hoger mag niet fundamenteel betwist worden. Mensen, die dat toch doen, dreigt uitsluiting uit de wetenschap en het onderwijssysteem. Hier kunnen de voorstanders van de evolutietheorie, vaak onbewust, een totalitair, dogmatisch en ideologisch standpunt innemen.

De auteurs van deze stellingen wensen zich een maatschappij toe, waarin ieder mens de vrijheid krijgt, zijn wereldbeschouwing zelf te mogen kiezen en vertegenwoordigen, zover daardoor de vrijheid van anderen niet beperkt wordt. Het schijnt hen legitiem, ook over een ander wereldbeeld over het ontstaan van het leven, los van evolutionaire dogma's en maatschappelijke druk, na te denken.

De fundamentele bewijs- en geloofwaardigheidsjanboel van de evolutie hypothese wordt in de hier gepubliceerde 95 stellingen exemplarisch uitgelegd. Het ijkpunt van de auteurs bij dit onderwerp is de visie van de Bijbel, waarin staat: "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien." (1)


terug

(1)  Paulus van Tarsus, de Bijbel, Romeinen 1:20aComment this Site!